برچسب: بارش

معاون شهردار تهران، عامل اصلی آبگرفتگی‌ تهران در روزهای اخیر را پسماند شهری می‌داندتذکر درباره مدیریت بارش باران
سوگل دانائیسوگل دانائی
بر اساس اطلاعات پژوهشکده اقلیم‌شناسی، بارش سال زراعی جاری نسبت به پارسال ۵۱ درصد کاهش داشته استخشکسالی ما را به دنبال خود می‌کشد
فروغ فکریفروغ فکری
مهدی زارعمهدی زارع
کاهش ۴۰ درصدی آورد رودخانه‌های خوزستان، کارون را با بحران مواجه کرده استچشم کارون به آسمان است
رییس انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان: اگر در شیوه بهره‌برداری تغییری صورت نگیرد در ترسالی هم کارون شرایط سختی خواهد داشت
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
بارشپساب
در شش ماه اول سال آبی جاری بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت ۳۴ درصد کاهش یافتدست خالی دشت‌ها