برچسب: ایلام

اطلاع رسانی
ایلامبانک آینده
به دنبال بی‌توجهی به اخطارهای محیط زیستباغ پرندگان ایلام تعطیل شد
باغ پرندگان ایلام که چهار سال پیش با نمایش ۱۲۶ گونه پرنده افتتاح شده بود، با ادامه شرایط غیر استاندارد نگهداری حیوانات، به تعلیق درآمد
پیام جامعه
ایلامباغ پرندگان