برچسب: ایران و عراق

وزیر منابع آب عراق در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «الجزیره» اعلام کرد:تکمیل مراحل طرح شکایت عراق علیه ایران
داریوش بهارلوییداریوش بهارلویی
پیام خبر
آبایران
رئیس جمهور خبر داد:لغو روادید میان ایران و عراق
پیام خبر
اربعینایران