برچسب: ایران آمریکا

گزارش عملکرد کشورهای جهان در حوزه محیط‌ زیست منتشر شد بدهای محیط زیست؛ ایران، عربستان،آمریکا سوئد در این گزارش بهترین وضعیت را داشته است. یاسمن طاهریان | نتایج گزارش جهانی عملکرد محیط‌زیست یا CCPI در سال ۲۰۲۰ که به وسیله موسسه مردم نهاد و محیط زیستی آلمانی گرین‌واچ با همکاری موسسه نیوکلایمت انجام می‌شود، نشان […]