برچسب: ایدئولوژی

«دوست عزیز، نظریه خاکستری است و درختِ جاودانِ زندگی سبز است» (فاوست،گوته) جامعه‌شناسی کلاسیک مبتنی بر سه اصل است: نخست ترکیب نوعی از جامعه با «معنای تاریخ» درون انگاره جامعه مدرن، دوم هویت‌یابی نظام اجتماعی بر اساس دولت که انگاره نهاد را در جایگاهی کانونی قرار می‌دهد، و سوم جایگزین کردن کنشگران اجتماعی با جمعیت […]
مسکن حق است نه مزیتی طبقاتی
از چه سخن می‌­گوییم؟ از خانه، از خانه، از خانه. از شکل گرفتن کودکی، امنیت، خاطره، از یادگرفتن لبخند، از تجربه کردن عشق، از فهمیدن آزادی، رهایی، برابری، از امکان نترسیدن. بدون تردید بحران مسکن در ایران بر هیچ کس نه پوشیده ­است نه قابل پنهان‌­سازی و نه انکارشدنی. مسکن سیاسی است، این را سال‌­ها […]