برچسب: اوکرابن

هشدار تکرار فاجعه چرنوبیل
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان دانشمندان و کارشناسان محیط زیست درباره تبعات محیط زیستی تصرف چرنوبیل ابراز نگرانی کرده‌اند
چند سالی بود که چرنوبیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری دنیا تبدیل شده بود. بعد از پخش سریال محبوب و فراگیر چرنوبیل در سال ۲۰۱۹، گردشگری این منطقه ۳۰درصد تا ۴۰درصد رونق پیدا کرد. این نیروگاه هسته‌ای مدتی پس از فاجعه ۱۹۸۶ و شکوفایی گونه‌های جانوری مختلف به یکی از پروژه‌های غیرمنتظره و موفق محیط […]