برچسب: انقراض

چارسوق
2272
رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان طارم در گفت‌وگو با «پیام ما» پس از دو مورد حمله پلنگ عنوان کرد:نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش رفتار پلنگ
نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش رفتار پلنگ
اقلیم
2101
تعارض میان زنبورداران و پرندگان زنبورخوار ادامه دارد«سبز قبا» در مسیر انقراض
«سبز قبا» در مسیر انقراض
اقلیم
2098
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر را به‌روز کردحیات وحش در آستانه انقراض ششم
حیات وحش در آستانه انقراض ششم
پیام خبر
2095
نیمی از گونه‌های درختان وحشی جهان در معرض خطر انقراض هستندفروپاشی اکوسیستم
فروپاشی اکوسیستم
ببر ایرانی، ابهتی که با انقراض شکست