برچسب: انتقال آب از خلیج فارس و عمان

احتمال اجرای عملیات مگاپروژه انتقال آب به استان‌های شرقی و مرکزی در هفته پیش روانتقال آب از خلیج فارس و عمان صرفه اقتصادی ندارد
محسن موسوی خوانساریمحسن موسوی خوانساری