برچسب: انتقال آب

علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
در طرح انتقال آب از دریای شمال، توسعه سه برابری صنایع، خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه‌ریزی شده استانتقال آب خزر اکوسیستم را تهدید می‌کند
علی ارواحی
پیام جامعه
اکوسیستمانتقال آب
سید علیرضا شریعت
دولتمردان در حالی بر سیاست انتقال آب تاکید دارند که کارشناسان اقدام در این زمینه را شتابزده می‌دانندپا‌فشاری دو لت بر ای انتقال آب
چارسوق
آبانتقال آب
رضا امینی، رئیس اصولگرای شورای چهارم شهر اصفهان با ۱۳ رای به عنوان شهردار اهواز انتخاب شدمدافع انتقال آب کارون، شهردار اهواز شد
سوگل دانائیسوگل دانائی
به‌‌رغم مخالفت سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست مازندران طرح «سامانه مهار نشت آب سد لار» برای تامین آب پایتخت در دستور کار قرار گرفتانتقال آب با نام انحرافی
صدور مجوز ساخت کارخانه فولاد در سبزوار، انتقاد بعضی فعالان حوزه آب و محیط زیست را به دنبال داشته استدشت تشنه خراسان قربانی فو لادسازان
فروغ فکریفروغ فکری
با کاهش حجم تالاب بختگان به زیر ۱۰ درصد، روستاییان حاشیه تالاب را به محل دفن پسماند تبدیل کردنددفن پسماند در شوره‌زار بختگان
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام جامعه
انتقال آببختگان
طرح انتقال آب اراضی شیبدار سپیدان بدون مجوز محیط زیست در حال پیشروی استکشیدن شیره جان طشک و بختگان
مدیرکل محیط زیست استان فارس: عنوان طرح‌های انتقال آب در این حوضه، تضییع حق محیط زیست و از بین بردن حقابه تالاب است
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
احتمال اجرای عملیات مگاپروژه انتقال آب به استان‌های شرقی و مرکزی در هفته پیش روانتقال آب از خلیج فارس و عمان صرفه اقتصادی ندارد
محسن موسوی خوانساریمحسن موسوی خوانساری
اتحادیه انجمن‌های علوم آب درباره طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای بیانیه دادسوالات بی جواب انتقال آب
این اتحادیه تدوین برنامه مدیریت جامع منابع طبیعی با نگاه آمایش سرزمین در سطح حوضه‌های آبخیز را ضروری دانسته است