برچسب: امنیت ملی

تغییر اقلیم بر همه کشورهای جهان و مناسبات اجتماعی آنها و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. اما نقش و بازیگری کشورهای مختلف در تسریع فرایندهای تغییر اقلیم یکسان نیست. روسیه نیز همانند سایر کشورها از آثار تغییر اقلیم مصون نیست و این بحران محیط زیستی برای روسیه نیز چالش‌ها و البته از دید برخی کارشناسان فرصت‌هایی […]
طرح امنیت غذایی مجلس، امنیت ملی را تهدید می‌کند
نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به شورای نگهبان:
فروردین‌ماه سال جاری طرحی که کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تحت عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی» تهیه کرده بود، اعلام وصول شد و حدود یک ماه بعد کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید. اما با توجه به حساسیت‌های موجود نسبت به موضوع کلی آن، طرح […]
بیست و دومین گزارش وزارت خارجه درباره برجام به مجلس منتشر شد
بیست و دومین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد اجرای برجام تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. به گزارش ایسنا، بخشی از این گزارش شامل آخرین وضعیت مذاکرات برجام و مذاکرات صورت گرفته در وین است. 44 صفحه از این گزارش ۲۶۲ صفحه‌ای در قالب ۱۴ بخش به ارائه گزارشی […]