برچسب: املاک پایتخت

گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک در دوره شهرداری قالیباف در جلسه شورای شهر تهران قرائت شدگزار ش بذل و بخشش املاک پایتخت
محمود میرلوحی