برچسب: الگوی مصرف

بوم و بر
آبالگوی مصرف
محمد درویش، کنشگر محیط زیست از تبعات استفاده از پلاستیک می‌گویدراه و رسم زندگی بدون پلاستیک
Caphtture
عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی در گفت‌وگو با «پیام ما» مطرح کرداتلاف 16 هزار مگاواتی برق در شبکه توزیع
محمدحسن زربخش: تلفات شبکه توزیع برق ۸ برابر تولید نیروگاه شهید رجایی است
آیسان زرفامآیسان زرفام