برچسب: اقلیم جدید

رئیس سازمان هواشناسی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس مطرح کردتوسعه پایدار بر پایه توان اقلیمی جدید
پیام میراث
اقلیماقلیم جدید
نتایج یک مطالعه‌ نشان داد:اهداف جدید آب‌وهوایی هم کافی نیست
مجتبی پارسامجتبی پارسا