برچسب: اقلیم جدید

اگر زمین در حال گرم شدن است پس چرا شاهد وقوع آب و هوای سرد شدید در برخی مناطق هستیم؟پاسخ به سوالاتی درباره تغییر اقلیم
۳ 3 1
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
رحمن پور 1
سپیده رحمن‌پورسپیده رحمن‌پور
رئیس سازمان محیط زیست در دومین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار مطرح کرد:پناهندگان محیط زیست محصول شرایط اقلیمی جدید
۳ 4
رئیس سازمان هواشناسی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس مطرح کردتوسعه پایدار بر پایه توان اقلیمی جدید
4 7
پیام میراث
اقلیماقلیم جدید
نتایج یک مطالعه‌ نشان داد:اهداف جدید آب‌وهوایی هم کافی نیست
مجتبی پارسامجتبی پارسا