برچسب: اقتصاد سبز

اعتراض کنشگران به نتایج نشست قدرت‌های اقتصادیاقتصاد سبز از گروه 7 شکست خورد
هیچ‌گاه در تاریخ گروه هفت تا این اندازه، میان اقدامات آنها و نیازهای جهانی شکاف وجود نداشته است
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
۲۰۳۴
اقتصاد سبززغالسنگ
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تغییرات آب و هوایی:در حال رسیدن به نقطه بی‌بازگشت هستیم
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
۲۰۳۲
اقتصاد سبزانرژی پاک
کشورهای ثروتمند به وعده‌هایشان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نکردندسوخت‌های فسیلی به جای انرژی‌های پاک
کشورهای گروه ۷ در این نشست، بین ژانویه ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ۱۸۹ میلیارد دلار برای حمایت از نفت، زغال سنگ و گاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
۲۰۲۷
اقتصاد سبزانرژی پاک