برچسب: افزایش تعرفه برق

5 9
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
وزارت نیرو فرسودگی در شبکه توزیع را با افزایش تعرفه برق صنایع انرژی‌بر اصلاح می‌کندکاهش یارانه برای مصرف بهینه انرژی
سخنگوی صنعت برق: وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر استقبال ‌می‌کند