برچسب: اعتراض یونسکو

پیام میراث
2152
در پرونده مشترک ایران با ازبکستان و تاجیکستان ثبت شد:تولد «ابوریحان بیرونی» در فهرست نکوداشت‌های یونسکو
تولد «ابوریحان بیرونی» در فهرست نکوداشت‌های یونسکو
اقلیم
1991
بعد از نامه اعتراضی یونسکو به طرح طبیعت‌گردی آشوراده، سازمان محیط زیست موضع سکوت در پیش گرفتگردشگری در آشوراده با اسم رمز طبیعت‌گردی
گردشگری در آشوراده با اسم رمز طبیعت‌گردی