برچسب: اطلاع رسانی آشفته

اطلاع‌رسانی آشفته
«پیام ما» اظهارنظرهای متناقض مسئولان را درباره واکسیناسیون کرونا بررسی می‌کند
واکسن‌های تک دوز وارد شده به ایران جانسون ان جانسون است، واکسن‌ها سینوفارم است. به زنان باردار واکسن فایزر تزریق می‌شود، واردات فایزر منتفی شد. حدود 80 هزار ایرانی به سفر اربعین رفته‌اند، زائران ایرانی اربعین بیش از 200 هزار نفر بوده‌اند و…، این‌ها تنها بخشی از اظهارات ضد و نقیضی است که در چند […]