برچسب: اصولگرایان

آرای شمارش شده از انتخابات شورای شهر حکایت از پیروزی لیست‌های نزدیک به شورای ائتلاف و جبهه وحدت داردسیطره اصولگرایان بر کلان‌شهرهای ایران
لیست پذیرفته‌شدگان اعضای شورای ششم هنوز مشخص نشده است با این حال یکی از نامزدهای لیست وحدت به شمارش آرای اسکناسی انتقاد کردند
نامزدهای اصولگرای شورای ششم با لیست شورای ائتلاف و شورای وحدت و چند لیست غیررسمی دیگر به کارزار انتخابات آمدنداصولگرایان برای «بهشت» لیست واحد ندارند
سوگل دانائیسوگل دانائی