برچسب: اصلاح الگوی مصرف

گفت‌و‌گو با سید حامد توانگر پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریفسیاست‌های اشتباه مصرف عامل اصلی کمبود گاز است
ناچاریم به جای افزایش تولید، به سمت اصلاح مصرف و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم
فرزانه قبادیفرزانه قبادی