برچسب: اسپوتنیک

رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با پوتین مطرح کردتاکید بر تولید مشترک واکسن اسپوتنیک
پیام خبر
۲۱۰۶
اسپوتنیکتزریق واکسن
پیام خبر
۲۰۴۴
اسپوتنیکروسیه
مقررات مربوط به زباله‌های فضایی که نمونه آن خارج کردن فضاپیمای ۲۵ ساله از یک ماموریت تمام شده از مدار است، همیشه رعایت نمی‌شود
امیرعلی مومنی
بوم و بر
۲۰۴۱
اسپوتنیکزباله فضایی