برچسب: استان کرمان

بوم و بر
2115
استقرار فزاینده صنایع در اطراف شهر زرند، نگرانی فعالان و مدیران محیط زیست استان کرمان را در پی داشته استخواب آشفته «زرند» در جوار صنایع آلاینده
پیام میراث
1964
عمارت و باغ آقا در کرمان به موزه نفت‌سوزها تبدیل شدبوی نفت در کنسولگری انگلیس
بوی نفت در کنسولگری انگلیس
بوم و بَر
1932
گرد‌و‌غبار به ایرانشهر، کهنوج، زابل، بم و مناطقی از بیرجند... رسیدجنوب شرق در غبار گم شد
یک فعال اجتماعی در کرمان: روز جمعه گرد‌و‌غبار مناطقی در جنوب شرق ایران از جمله ایرانشهر سیستان و بلوچستان، رودان و میناب در هرمزگان، قلعه گنج، رودبار جنوب، کهنوج و منوجان و… در کرمان فرا گرفت
اول
1914
اثر قاجاری و ثبت ملی کرمان، محل جمع‌آوری ضایعات بازار میدان قلعه شده استدپوی زباله در کاروانسرای «حاج مهدی»
مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی کرمان: حرف از مرمت تنها در کلام راحت است اما پول نیست.