برچسب: استان کرمان

استقرار فزاینده صنایع در اطراف شهر زرند، نگرانی فعالان و مدیران محیط زیست استان کرمان را در پی داشته استخواب آشفته «زرند» در جوار صنایع آلاینده
بوم و بر
۲۱۱۵
آلایندگیاستان کرمان
عمارت و باغ آقا در کرمان به موزه نفت‌سوزها تبدیل شدبوی نفت در کنسولگری انگلیس
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
گرد‌و‌غبار به ایرانشهر، کهنوج، زابل، بم و مناطقی از بیرجند... رسیدجنوب شرق در غبار گم شد
یک فعال اجتماعی در کرمان: روز جمعه گرد‌و‌غبار مناطقی در جنوب شرق ایران از جمله ایرانشهر سیستان و بلوچستان، رودان و میناب در هرمزگان، قلعه گنج، رودبار جنوب، کهنوج و منوجان و… در کرمان فرا گرفت
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بَر
۱۹۳۲
استان کرمانگرد‌و‌خاک
اثر قاجاری و ثبت ملی کرمان، محل جمع‌آوری ضایعات بازار میدان قلعه شده استدپوی زباله در کاروانسرای «حاج مهدی»
مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی کرمان: حرف از مرمت تنها در کلام راحت است اما پول نیست.