برچسب: ارجان

پیام میراث
2276
نگاهی به تخریب‌ها در عرصه و حریم محوطه‌ تاریخی ارجان در بهبهان از اواخر دوره قاجار تا امروزچه بر سر «ارگان» آمد
چه بر سر «ارگان» آمد
پیام میراث
2276
در جلسه شورای فنی وزارت میراث فرهنگی، فقط یک نفر با عبور خط انتقال آب از عرصه تاریخی ارگان مخالفت کردتهدید شهرکاوش نشده
تهدید شهرکاوش نشده
پیام میراث
2274
پاسخ مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان خوزستان به نگرانی‌ها درباره محوطه تاریخی ارگانمیراث به طرح آبرسانی در «ارجان» مجوز نداد
میراث به طرح آبرسانی در «ارجان» مجوز نداد
پیام میراث
2102
انتشار تصاویر هوایی از محوطه تاریخی ارجان، بهانه صحبت از تهدیدهای این بازمانده عیلامی‌ها شده استکار سختِ حفاظت از «ارجان»
کار سختِ حفاظت از «ارجان»
پیام میراث
2012
عضو یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با خرید زمین روی عرصه باستانی ارجان اقدام به کاشت نهال و ساخت سازه‌های سیمانی کردتکرار تعرض به تاریخ «ارجان»
مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی ارجان و چگاسفلی: نگرانی همیشگی از حفاظت ارجان کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به حاشیه رانده است