برچسب: ارتفاع پست

بیرون آمدن اجساد قربانیان از زیر آوار متروپل در آبادان داستان زندگی آن‌ها را ملموس و حادثه را غم‌انگیزتر کرده استارتفاع پست
6 4
سینا قنبرپورسینا قنبرپور