برچسب: احیا بنا

اقدام تازه پارلمان شهری تهران برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخیامکان بهره‌برداری از بناهای تاریخی میسرشد
5 1
مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی کشورهر مهندسی نمی‌تواند «مرمت‌گر» باشد