برچسب: احمدی نژاد

صندلی‌های لرزان در «بهشت»
سوگل دانائیسوگل دانائی شهردار تهران پس از یک سال سه معاونش را جا‌به‌جا کرد و دو معاون را کنار گذاشت
شهردار تهران در خیابان بهشت خانه‌تکانی کرد. علیرضا زاکانی که به گفته خودش تمام معاونان و مدیرانش را براساس کانون‌های ارزیابی انتخاب کرده بود و به هرکدام احکام یکساله داده بود، حالا تعدادی از مدیران و معاونانش را جابه‌جا کرده و نفراتی را هم به کابینه‌اش اضافه کرده است.   انتصابات زاکانی از همان روزهای […]
به‌سوی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
دولت سیزدهم پیشنهاد ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را بررسی می‌کند
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بیش از یک دهه پیش در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با دستور او منحل و چندی بعد با روی کار آمدن حسن روحانی احیا شد، حالا در شرایطی مجدداً روی میز دولت سیزدهم قرار گرفته تا زیر نظر ابراهیم رئیسی و همکارانش در این دولت مورد بررسی قرار […]