برچسب: ابوریحان بیرونی

پیام میراث
2152
در پرونده مشترک ایران با ازبکستان و تاجیکستان ثبت شد:تولد «ابوریحان بیرونی» در فهرست نکوداشت‌های یونسکو
تولد «ابوریحان بیرونی» در فهرست نکوداشت‌های یونسکو