برچسب: آژیر قرمز

پیام خبر
1960
دبیرکل سازمان ملل درباره تحقق نیافتن اهداف توافق آب‌و‌هوایی پاریس هشدار داد:آژیر قرمز برای زمین
آژیر قرمز برای  زمین