برچسب: آواز رشتی

میراث ماندگار «مامان خورشید»
نیره خادمینیره خادمی گفت‌و‌گوی «پیام ما» با ناصر وحدتی و علی خوش‌تراش درباره راوی ترانه‌های گیلکی شرق گیلان
فصل امتحانات که می‌رسید برادرها در باغ خانه پدری با صدای بلند کتاب می‌خواندند تا برای امتحانات آماده شوند، خورشید عاشوری هم، کنار آنها می‌نشست و می‌شنید. یکی از برادرها که رشته‌اش ادبیات بود، متون ادبی آن دوران (چهار مقاله و اشعار شعرای بزرگ فارسی از حافظ و خیام تا سعدی و باباطاهر) را می‌خواند […]