برچسب: آلودگی صوتی

بوم و بر
2110
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر تهران خبر دادنارضایتی چشمگیر تهرانی‌ها از آلودگی‌ صوتی
نارضایتی چشمگیر تهرانی‌ها از آلودگی‌ صوتی
بوم و بر
2091
یک مقام مسئول در اداره‌کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:آیین‌نامه مقابله با آلودگی صوتی فراموش شد
آیین‌نامه مقابله با آلودگی صوتی فراموش شد