برچسب: آلودگی شهرهای بزرگ

واکنش رئیس قوه قضاییه به ادامه آلودگی هوا در کلانشهرها:
| پیام ما |رئیس قوه‌قضاییه نسبت به آلودگی شهرهای بزرگ در سراسر ایران که در چند روز گذشته، نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان سخت کرده واکنش نشان داد. پیش از این صدای وزارت بهداشت و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم درآمده بود: «این کار خلاف قانون هوای پاک است.» معضلی که به […]