برچسب: آلودگی دریایی

مرکز پژوهش‌های مجلس تهدیدهای محیط زیستی خزر را بررسی کرداستخراج سوخت و فعالیت نظامی‌ خزر را تهدید می‌کند
بهره‌برداری‌های اقتصادی پرشتاب اکوسیستم خزر را تخریب کرده است
تلاش سازمان محیط زیست برای تامین زیرساخت‌های تصویربرداری هوایی ادامه داردپایش لکه‌های نفتی از آسمان
نیره خادمی
محمود رضایی