برچسب: آسیب پذیری

با حضور فعالان و مدیران انجمن‌های تخصصی بررسی شد:آسیب جبران‌ناپذیر مهاجرت شغلی متخصصان گردشگری
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
محمدکریم آسایشمحمدکریم آسایش
یادداشت آرمین منتظریآرمین منتظریحالا که این سطور نوشته می‌شوند مقامات ایرانی در وین در حال مذاکره با طرف‌های امضا کننده برجام هستند.