برچسب: آسیب های محیط زیستی

نگاهی به ارتباط مبانی فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست در گزارش پژوهشی معاونت رفاه وزارت تعاوناثر فقر بر بحران‌های محیط زیستی
گفت‌وگو با ژیلا مهدی‌آقایی، معاون سابق آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیستکابینه دولت آموزش محیط زیستی ببیند
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان هشدار دادخشک شدن ۴ درصد هورالعظیم در کمتر از 5 روز
پیام میراث
۲۰۸۹
آبآسیب های محیط زیستی
مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح ضعف‌های ایران در بخش محیط زیست تبیین کردالگوی نجات محیط زیست در بر نامه هفتم
بازار داغ رمز ارزها، افزایش مصرف انرژی و نگرانی‌های محیط زیستی را در پی داشته استتضمین آینده ارزهای دیجیتال با انرژی‌های پاک
فرزانه قبادیفرزانه قبادی