برچسب: آرای باطله

تاملی بر چرایی رای سفید در انتخابات شورای شهرگفت‌وگو با آرای باطله
نفیسه آزادنفیسه آزاد