برچسب: آخرالزمان

وقوع موج گرما در دنیا جان صدها نفر و میلیون‌ها موجود زنده را گرفتنشانه‌های آخرالزمانی، در زمینِ پخته
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان