برچسب: آتش

گزارش «پیام ما» از دلایل حریق‌های پی‌درپی منطقه حفاظت‌شده میانکالهمیانکاله ر ا می‌سوزانند
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۰۸۲
آتشآتش سوزی
دست کم ۶۵ نفر در آتش‌سوزی‌های شمال الجزایر کشته شدندروز سیاه جنگل‌های الجزایر
اقلیم
۲۰۸۱
آتشآتش سوزی
تداوم آتش‌سوزی‌ها‌ در روسیه، یونان و کالیفرنیادود، قطب شمال را پوشاند
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
اقلیم
۲۰۸۰
آتشآتش سوزی
اقلیم
۲۰۷۹
آتشآتش سوزی
اقلیم
۲۰۷۸
آتشآتش سوزی
در جریان آتش‌ سوزی در منطقه «بابایلی» و «قاسم کندی» آذربایجان‌شرقی و به دلیل نقص فنیبالگردها آبی بر آتش ارسباران نریختند
اقلیم
۲۰۷۷
آتشآتش سوزی
آتش‌سوزی‌های موسمی در یونان و ترکیه بحران به پا کرده استجهان در گریز از آتش
اقلیم
۲۰۷۶
آتشآتش سوزی جنگل
شاهرخ جباری
اول
۲۰۷۶
آتشآتش سوزی
اقلیم
۲۰۷۵
آتشآتش سوزی جنگل
در دومین روز آتش‌سوزی فیروزآباد پس از مرگ سه نفر، هلی‌کوپترهای آب‌پاش و نفربر، راهی ارتفاعات فارس شدندیک خانواده درآتش «تنگه هایقر » سوخت
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
اقلیم
۲۰۷۴
آتشآتش سوزی
پس از هفت شبانه‌روز تلاش در ارتفاعات گچسارانآتش نارک و خامی مهار شد
بوم و بر
۲۰۶۱
آتشآتش سوزی جنگل
اقلیم
۲۰۶۱
آتشآتش سوزی