برچسب: آب ژرف

استخراج آب‌های ژرف در دیگر کشورها چه پیامدهایی داشت؟تکرار تجربه شکست خورده عربستان در ایران
دبیر اندیشکده تدبیر آب: عربستان دست به استخراج آب‌های ژرف زد تا شعار خودکفایی در تولیدات کشاورزی بدهد
چارسوق
۲۱۱۵
آبآب ژرف
مهدی زارعمهدی زارع
اول
۲۰۹۷
آبآب ژرف
محسن موسوی خوانساری
اول
۲۰۹۶
آبآب ژرف
علی اکبر محرابیان در یک برنامه تلویزیونی از تصفیه آب‌های ژرف در سیستان و بلوچستان دفاع کرداصر ار وزیر نیرو براستفاده از آب‌های ژر ف
چارسوق
۲۰۹۲
آبآب ژرف
علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
اول
۲۰۹۲
آبآب ژرف