برچسب: آب ژرف

چارسوق
2156
بهره‌برداری از آب‌های ژرف در استان‌های مختلف در حال تبدیل شدن به یک تب همه‌گیر استعطش‌آب‌های‌ ژرف
دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران: با سیاست‌های رویا پردازانه مسئله آب کشور حل نمی‌شود
اول
2136
تاکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر اولویت استفاده از آب‌های سطحیاستحصال آب‌های ژرف نباید در دستور کار دولت باشد
چارسوق
2115
استخراج آب‌های ژرف در دیگر کشورها چه پیامدهایی داشت؟تکرار تجربه شکست خورده عربستان در ایران
دبیر اندیشکده تدبیر آب: عربستان دست به استخراج آب‌های ژرف زد تا شعار خودکفایی در تولیدات کشاورزی بدهد
چارسوق
2092
علی اکبر محرابیان در یک برنامه تلویزیونی از تصفیه آب‌های ژرف در سیستان و بلوچستان دفاع کرداصر ار وزیر نیرو براستفاده از آب‌های ژر ف