برچسب: آب و هوا

بر اساس گزارش موسسه نوآوری بهداشت جهانی کالج امپریال لندن، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییرات آب‌وهوایی سلامت روان را تهدید می‌کنداضطراب آب‌وهوایی، بحران انسان معاصر
مجتبی پارسامجتبی پارسا
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
آب و هواآسیب
نتایج یک مطالعه‌ نشان داد:اهداف جدید آب‌وهوایی هم کافی نیست
مجتبی پارسامجتبی پارسا
مطالعات نشان داده که ذوب عظیم یخچال‌ها که ناشی از گرمای حاصل از فعالیت‌های انسانی است از دهه ۱۹۹۰ باعث تغییر در محور چرخش کره زمین شده است.
در نشست مجازی رهبران جهان اتفاق افتادتعهدآمریکا به کاهش 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای
آمریکا و چین اعلام کردند با جدیت و فوریت با گرم شدن کره زمین برخورد می‌کنندتوافق آب‌وهوایی در میانه تنش
مجتبی پارسامجتبی پارسا
توفان‌های شن پرده‌ای نارنجی رنگ بر سر پکن، پایتخت چین کشیده استتوفان‌های شن پیامد تغییرات آب‌وهوایی
مجتبی پارسامجتبی پارسا