برچسب: آب و فاضلاب کشور

نگاهی به دلایل بی‌توجهی به فناوری در رفع چالش‌های حوزه آبسرمایه‌گذاری در حوزه آب و فاضلاب محکوم به شکست است
عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران: برای سرمایه‌گذاری در حوزه آب‌وفاضلاب دولت اهرم‌های تشویقی پیش‌بینی نکرده است
مدیرعامل آبفای کشور:قطعی آب در راه است
بیش از ۲۱۰ شهر تحت تنش آبی، وضعیت قرمز در ۱۰۰ شهر