برچسب: آب های زیر زمینی

مهدی زارعمهدی زارع
یادداشت مهدی زارعمهدی زارعذوب شدن یخ و پمپاژ آب‌های زیر زمینی در سه دهه اخیر باعث تغییر حرکت قطب‌های شمال و جنوب زمین شده است.