برچسب: آب محور

توسعه ایران نباید آب محور باشد
فرزانه قبادیفرزانه قبادی گفت‌و‌گو با سید اویس ترابی؛ رئیس اندیشکده زیست‌پذیری شهری:
سیل، کشته‌شدگان سیل، خسارات اقتصادی سیل، تبعات اجتماعی سیل، تخریب منازل در سیل، این کلیدواژه‌ها در سال‌های اخیر بارها در تیتر اخبار قرار گرفته‌اند. به همین نسبت واژه‌های خشکسالی. آسیب‌های […]