برچسب: آب رسانی

کارشناسان یکی از عوامل دخیل در مسئله آب استان‌های شمالی را بارگذاری بی‌رویه در مناطق روستایی می‌دانندویلاسازی مخل آب‌رسانی به روستاها
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی: تامین آب شرب سالم در مناطق شمالی کشور وابسته به کنترل آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی است
چارسوق
۲۱۰۶
آب رسانیتنش آب
مدیرعامل آبفای کشور:قطعی آب در راه است
بیش از ۲۱۰ شهر تحت تنش آبی، وضعیت قرمز در ۱۰۰ شهر