برچسب: آب دزدی

مناقشه بر سر آب دزدی
سینا قنبرپورسینا قنبرپور سخنگوی صنعت آب می‌گوید برداشت غیرمجاز کشاورزان از حقابه دریاچه ارومیه حل نشده باقی مانده است
سخنگوی صنعت آب کشور در نخستین نشست خود با خبرنگاران در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ضمن تأکید بر اینکه حفر چاه ژرف از نظر وزارت نیرو در فاز مطالعه و تحقیق است تأکید کرد جلوی برداشت‌های غیرمجاز آب و آب دزدی از حقابه دریاچه‌ ارومیه گرفته نمی‌شود و این در حالی است که وزارت نیرو مجوزی […]
زورمان به برداشت‌کنندگان آب نمی‌رسد
نخستین مسئله و حقیقتی که در برداشت از آب رها شده به دریاچه ارومیه باید واقع‌بینانه با آن برخورد شود این است که ما برای جلوگیری از برداشت آب توسط کشاورزان و بخش صنعت، زور و توانی نداریم. یعنی اگر کسی به صراحت بپرسد چرا جلوی برداشت آب از دریاچه گرفته نمی‌شود پاسخ صریح نیز […]