برچسب: آبادان

ایمان مصطفایی
پیام میراث
۲۰۸۷
آبادانحفظ میراث فرهنگی
گفت‌وگو با «لازار میسایلدیس»، نوه ژرژ، عکاس یونانیِ آبادانلالایی‌های ماما
مینا میرسیوندی
پیام میراث
۲۰۷۶
آبادانبصره
گشتی در نخستین موزه شخصی معماری و شهرسازی ایرانکا، خاطرات آبادان اینجاست
یادگارهایی از تاریخ شهری صنعتی اینجا تلنبار شده که افتخار تک‌تک آبادانی‌هاست
نسرین جودکی
پیام میراث
۲۰۴۷
آبادانایمان اسپرغم
نقص فنی در پالایشگاه آبادان بخش‌هایی از هوای این شهر را آلوده کرده است
بوم و بر
۲۰۱۵
آبادانآلودگی
سوگل دانائیسوگل دانائی