روزنامه سیاسی – اجتماعی صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

مدیر عامل: نکیسا خدیشی                                                            سردبیر: بردیا امیرتیموری

صفحه آرایی: علی اکبرزاده                                                             دستیارسردبیر:رضا عبادی‌زاده

  مدیر داخلی: مریم شمس                                                             

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق

سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش

سرویس اجتماعی: نجمعه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی

سرویس فناوری و اطلاعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

عکاس: محسن رجب‌پور

سایر همکاران: عطیه بهره‌بر، عباس صفا، سپیده ایران‌منش و احمد امیرتیموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910

ایمیل: news@payamema.ir

کانال تلگرام: telegram.me/payamema

اینستاگرام: payamema_kerman

آیین نامه اخلاق حرفه ای پیام ما: www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی (بوعلی-32134838)

از «پیام ما» بیشتر بدانید :