روزنامه سراسری سیاسی – اجتماعی 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: روح الله خدیشی

زیر نظر شورای نویسندگان

صفحه آرایی: صابر خدیشی | فاطمه خواجویی | طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: تیواصمدیان –  ۰۹۱۲۵۸۳۸۴۹۴ | بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی  –  ۰۹۳۹۱۹۹۹۱۶۱

دبیر عکس: یاسر خدیشی ۰۹۳۵۷۹۷۳۰۹۲ | پیام زنان: تیوا صمدیان ۰۹۱۲۵۸۳۸۴۹۴| پیام جامعه: یاس حسنیه ۰۹۳۳۷۹۳۲۱۴۶| پیام محیط زیست: فاطمه نامجو ۰۹۲۱۶۶۹۱۲۹۴

پیام میراث: امیر رجبی ۰۹۳۶۶۷۹۶۱۰۰ | پیام مجازی – پیام اقتصادی : سروش بیات پور ۰۹۳۰۲۲۹۲۸۲۷ | طنزیمات : یاسر سیستانی نژاد ۰۹۱۳۳۹۷۹۶۸۳ 

رتبه پیام ما: ۴ | ایمیل سازمان آگهی ها:  payamema.adv@gmail.com | ایمیل تحریریه: Khabar.payamema@gmail.com 

کانال تلگرام: telegram.me/payamema | اینستاگرام: payamema_daily | توییتر : payamema@ | سایت www.payamema.ir

——————————————————————————————————————————————————

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پلاک ۷| واحد ۱۲

تماس تهران: ۰۹۱۲۳۳۵۴۲۲۵ و ۰۲۱۸۸۰۱۹۸۴۶ |  نمابر: ۰۲۱۸۹۷۷۶۵۴۷

آگهی‌های تهران: مجید مهربان   ۸۸۳۳۲۴۲۸-۰۲۱ | سرپرستی استان‌ها: خانم سلیمان زاده    ۴۴۲۵۹۱۳۹-۰۲۱ |  سامانه ی پیامکی: ۱۰۰۰۳۴۳۲۱۱۷۸۳۴

| ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.com | شبکه توزیع فروش: موسسه اطلاعات (۰۲۱۲۹۹۹۹) |  پیش چاپ و چاپ: مهدوی (۳۲۱۳۴۸۳۸) | چاپ ایرانیان (۰۲۱۵۵۲۷۵۵۷۰) 

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 1
  • امروز: 308
  • دیروز: 698
  • هفته: 5,083
  • ماه: 24,698
  • سال: 182,546