روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: نکیسا خدیشی

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی 

فاطمه خواجویی

گرافیست: تیوا صمدیان

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: راحیل عبادی زاده

بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی

عکس: یاسر خدیشی

ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 

شهر: امیر رجبی

فناوری و اطلاعات: جاوید مومنی

میراث: فریده امین زاده

دنیای مجازی: سروش بیات پور

رتبه پیام ما در معاونت مطبوعاتی: 4

ایمیل تحریریه: 

Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 

 payamema.adv@gmail.com

کانال تلگرام: telegram.me/payamema

اینستاگرام: payamema_kerman

آیین نامه اخلاق حرفه ای پیام ما:

 www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی (32134838)

نشانی تهران: سعادت آباد، چهارراه سرو، ابتدای سرو غربی، کوچه آریا، پ2

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه 10، شرقی 2

تماس تهران: 09123354225 و  22309994-021

تلفنخانه کرمان: 32117822 و 32117823 و 32117824-034

 

سامانه ی پیامکی: 10003432117834

ایمیل: news@payamema.ir

 

شبکه توزیع فروش: شرکت 

نشر گستر امروز (61933114)

چاپ: ایرانیان (02155275570)

 

 

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 729
  • دیروز: 1,150
  • هفته: 4,590
  • ماه: 15,697
  • سال: 690,475