شناسنامه

 روزنامه سراسری سیاسی – اجتماعی 

موسسه مطبوعاتی پیام آوران
صاحب امتیاز
یاسر خدیشی
دبیر عکس
تیوا صمدیان
مدیر هنری

تحریریه

مهتاب جودکی
دبیر میراث‌فرهنگی و محیط زیست
مرضیه قاضی زاده
میراث فرهنگی و محیط زیست
سوگل دانایی
شهر
مجتبی پارسا
خبر ایران و جهان
فرزانه قبادی
اقتصاد و گردشگری
آیسان زرفام
اقتصاد و گردشگری
سپهر دیوان بیگی
شبکه‌های اجتماعی
شیوا کرمی
جدول
فاطمه خواجویی
صفحه آرایی
ندا صفاریان
صفحه آرایی

رتبه پیام ما: 4 | ایمیل سازمان آگهی ها:  payamema.adv@gmail.com | ایمیل تحریریه: Khabar.payamema@gmail.com 

کانال تلگرام: telegram.me/payamema | اینستاگرام: payamema_daily | توییتر : payamema@ | سایت www.payamema.ir

——————————————————————————————————————————————————

نشانی تهران: تهران، مطهری، لارستان، حسینی راد، پلاک۱۳، واحد۵، طبقه ۲

شماره تماس: ۸۸۹۲۷۱۵۹-۰۲۱ |  نمابر: ۰۲۱۸۸۹۱۳۰۶۵ | تحریریه: ۸۸۹۱۰۲۸۸

آگهی‌ها: ۸۸۹۲۲۱۲۶-۰۲۱ | سرپرستی استان‌ها: ۸۸۹۱۲۵۵۶-۰۲۱ |  سامانه ی پیامکی: 10003432117834

 | شبکه توزیع فروش: موسسه اطلاعات ۲۹۹۹۹-۰۲۱ |  پیش چاپ و چاپ: مهدوی ۳۲۱۳۴۸۳۸- ۰۳۴ | چاپ ایرانیان ۵۵۲۷۵۷۷۰ |